از طرح جداساز دو مرحله ای ناخالصی گرد و غبار از کلاله ی زعفران خشک با استفاده از مولد الکتریسیته ی ساکن، با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری و صاحبان طرح، دوشنبه 29 بهمن 97 در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، به گفته سید مصطفی، محمد، مجتبی و عصمت سادات علویان شهری، صاحبان این طرح، زعفران خشک بعد از الک شدن بر روی نقاله باردار به طور یکنواخت ریخته شده، مقداری از ناخالصی آن جدا شده و در مرحله بعد زعفران وارد میدان الکتریسیته ساکن می شود تا از این طریق ناخالصی های آن جدا شود.
از ویژگی های این طرح سرعت و دقت بالا و جلوگیری از سرقت بوده که با حمایت های مالی و مشاوره ای و در اختیار گذاشتن دستگاه های مربوطه توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد، طی 4 ماه به پایان رسیده است.
گفتنی است، مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خلاق و نوآور و به منظور پرورش ایده های نو و کاربردی، از طرح های نوآورانه و کاربردی با قابلیت تجاری سازی، حمایت مادی و معنوی می نماید.