از طرح نوآورانه تاثیر غنی سازی سلنیوم بر عملکرد و کیفیت قارچ دارویی شی تاکه، با حضور عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری، سمیه نایبی، مدیر مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری پارک یزد، شنبه 8 دی 97، دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در پنجمین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری پارک یزد، عباس محمدزاده باصری، نماینده اعضای گردآورنده طرح از طرح خود دفاع کرد.
وی با بیان اینکه با غنی سازی و افزایش غلظت سلنیوم در محیط کشت میسلیوم، غلظت سلنیوم و روی، درصد پروتئین و ظرفیت جذب روغن و آب در قارچ شی تاکه افزایش می یابد، گفت: با توجه به اینکه قارچ شی تاکه توانایی زیادی در جذب و فراهم کردن عناصر دیگر نظیر آهن و روی به فرم قابل جذب برای انسان دارد، پیشنهاد می شود غنی سازی قارچ شی تاکه با این عناصر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است، مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خلاق و نوآور و به منظور پرورش ایده های نو و کاربردی، از طرح های نوآورانه و کاربردی با قابلیت تجاری سازی، حمایت مادی و معنوی می نماید.