از سه طرح نوآورانه که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مرحله اجرا رسیده روز چهارشنبه 24 شهریور 95 در این مرکز دفاع شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، طرح نرم افزار پزشکیار جهت کمک به تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از داده کاوی و پردازش تصویر زبان بیمار به سرپرستی محمد مومنی، طرح بررسی پارامترهای مربوط به پوشش کامپوزیتی سیلیکا آلومینا بر روی فولاد یا روش سل – ژل به سرپرستی مژگان شفیعی و طرح سلول های خورشیدی نانو ساختار به سرپرستی حسینی، طرح هایی بودند که در مرکز نوآوری دفاع شدند.

گفتنی است، مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت از طرح های نوآورانه، طرح های ارائه شده توسط دانشجویان را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و پس از تصویب، تسهیلات و حمایت هایی در اختیار آن ها قرار می دهند.در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح، گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه می کنند و با حمایتهای مشاوران مرکز طرح های خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام می رسانند. شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرح ها پارک مشاوره و حمایت های لازم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار می دهد