از سه طرح نوآورانه روز شنبه 6 خردادماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، سه طرح ساخت و بهینه سازی نانوذرات نیوزرمی، ساخت و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی اسانس زنیان و طرح تاثیر نانو الیاف نایلون 66 برخواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی، به ترتیب توسط سمیرا نادری نژاد دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، فاطمه حقیرالسادات دانشجوی دکترای نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران و ندا ساکت دانشجوی رشته مهندسی نساجی دانشگاه یزد ارائه شدند.
گفتنی است مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در سطوح مختلف برای اجرایی سازی طرح ها حمایت می نماید. این حمایت ها شامل مشاوره، کمک های مالی و کمک به ثبت اختراع طرح های موفق می باشد.

  • ۷ خرداد, ۱۳۹۶