از طرح سیستم فتوولتائیک با قابلیت ردیابی نقطه توان حداکثر در شرایط سایه جزئی برای تغذیه کولر آبی، روز یکشنبه سوم اسفند ۹۹ در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.
علی گودرزی، صاحب طرح، در این جلسه که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه سیستم کولر آبی خورشیدی برای مناطقی که دسترسی به شبکه برق نداشته و یا در فصول گرما دارای خاموشی های روزانه برق هستند، به صورت مستقل از شبکه و برای سایر مناطق به صورت هیبرید با شبکه یا باتری مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: سیستم مورد نظر با استفاده از الگوریتم و مبدل DC-DC مورداستفاده قادر به ردیابی نقطه توان حداکثر بوده و در شرایط تابش مختلف سرعت موردنیاز برای خنک کنندگی را برای مصرف کننده تامین می کند.
وی افزود: استفاده از موتور بدون جاروبک با ساختار روتور خارجی در این کولر و اتصال مستقیم موتور به پروانه کولر باعث حذف فلکه، تسمه و پولی شده و درنتیجه بازده کلی کولر افزایش و هزینه و مشکلات نگهداری آن کاهش می یابد.