اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز شنبه 16 بهمن ماه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز با حضور محمدحسین امید؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون فرهنگی و آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، معصومه ابتکار؛ معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسؤولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد.

پارک علم و فناوری یزد نیز در این نمایشگاه با حضور شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک، دستاوردهای خود در حوزه مدیریت سبز را ارائه کرده است.

گفتنی است اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز تا روز سه شنبه 19 بهمن ماه در محل سازمان برنامه و بودجه برپا خواهد بود.