هیئت اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با حضور مسئولین رشته ها و کادر اجرایی این مسابقات عصر روز دوشنبه 10 آبان 95 به ریاست دبیر این مسابقات تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه مسئولین رشته های مختلف به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته تاکنون و برنامه های آتی خود تا روز برگزاری این مسابقات پرداختند.

گفتنی است پارک علم و فناوری یزد در حال تدارک برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی است که روزهای چهارم و پنجم آذر در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.