جلسه اتاق فکر مرکز نوآوری، روز پنج شنبه 13 دی 97، با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، محمدمهدی لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد و اعضای شورای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت ها و عملکرد مرکز نوآوری پارک طی سال های گذشته و برنامه های آتی مرکز ارائه شد سپس در زمینه سیاست های اصلی و اهداف مرکز با توجه به شرایط جدید محیطی و تغییرات ایجاد شده در سال های آینده بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است، در این جلسه داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد بر لزوم ترویج نوآوری و ایجاد بسترهای مناسب و جدید در این مسیر تاکید کرد.