مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری، پنج شنبه 28 شهریور 98 با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی، سمیه نایبی، مدیر مرکز نوآوری و محمدمهدی لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک در این مراسم با بیان اینکه امیدوارم توانسته باشید مدل های بیزینس و کسب و کار و نکات مناسبی از این دوره آموخته باشید و این دوره برای یکایک شما مفید و موثر واقع شده باشد، گفت: هدف ما این نیست که بدانیم کدام طرح بهتر و یا کدام طرح ضعیف تر است بلکه می خواهیم بدانیم کدام تیم توانسته بیزینس مدل، تحلیل مالی، نقطه ی سر به سر، سیستم های تامین مالی و استراتژی های ورود به بازار را بهتر یاد بگیرد و این ارزیابی بر اساس مدل و شیوه ی ارائه ی شما انجام می شود.
وی افزود: به تمام کسانی که پس از پایان این دوره در یکی از مراکز پارک علم و فناوری یزد فعالیت کنند از سوی صندوق پژوهش و فناوری استان ده میلیون تومان تسهیلات اعطا خواهد شد.
محمدمهدی لطفی نیز با اشاره به اینکه پنج شاخص برای ارزیابی گروه های شرکت کننده در نظر گرفته شده است، گفت: این شاخص ها شامل بیان مسئله، مشکل و ایده ساخته شده، برندینگ و مارکتینگ و شناخت کافی و مناسب بازار، بیزینس مدل و تحلیل مالی و تیم سازی و کار گروهی بوده که هر کدام از آن ها 20 امتیاز دارد.
گفتنی است، در این جلسه 6 تیم طرح های خود را ارائه نموده و در پایان گواهی های پایان دوره و یک پکیج حاوی مطالب آموزشی اساتید دوره به شرکت کنندگان اهدا و پس از بررسی پارامتر ها و شاخص های ارزیابی، یک تیم به عنوان تیم برگزیده انتخاب شد.