در سومین روز کارگاه آموزشی “ایده‌پردازی تا نوآوری”، ۱3 اسفند ۹۹، عباس باقی، مدیر مرکز رشد زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک یزد، تحلیل مالی در کسب و کار و قوانین و مقررات مالی این حوزه را تشریح و شرکت کنندگان در قالب تیم‌هایی، ایده‌های خود را ارائه نمودند.
دفتر روزنامه، دفتر کل، پلمپ دفاتر تجاری، ترازنامه، انواع دارایی، انواع بدهی، حقوق صاحبان سهام، صورت سود و زیان، مطالعات اقتصادی، بازگشت سرمایه و قانون تجارت، از جمله مباحث مطرح شده در این روز بود.
در ادامه نیز محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پوهش و فناوری استان یزد، توضیحاتی در زمینه جذب و تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ارائه نمود.
همچنین در پایان روز سوم، شرکت کنندگان با بخش های مختلف پارک علم و فناوری یزد آشنا شدند.‌