قائم مقام دبیر جشنواره ملی شتاب:

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، قائم مقام دبیر جشنواره ملی شتاب با تاکید بر شکل گیری نگاهی ملی از دو سال گذشته، گفت: جشنواره ایده های برتر تغییر رویه داد و با نام جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شتاب) فعالیت خود را از سر گرفت.

” شهرام شکوهی” هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی ایده ها و قابلیت های آنان همچنین توانمند سازی آن ها و استقرار در نهاد های شتاب دهنده مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری عنوان کرد.

وی تفاوت برگزاری این دوره جشنواه شتاب با دیگر دوره ها را تقسیم فعالیت های دبیرخانه ای دانست و اظهار کرد: پارک های علم و فناوری سایر استان ها با عنوان همکاران دبیرخانه، فعالیت های تبلیغاتی، اطلاع رسانی، مشاوره و ثبت ایده را به عهده گرفتند و با دبیرخانه ی دائمی جشنواره شتاب مستقر در پارک علم و فناوری یزد تعامل و همکاری داشتند.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، سطح علمی این دوره جشنواره شتاب را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: در مرحله ابتدایی 1287 طرح دریافت شد که پس از ارزیابی داوران از سراسر کشور، 150 ایده برای ارائه ی ویدئوی سه دقیقه ای از محصول حداقلی خود به مرحله ی بعد راه یافتند که توسط 30 داور در حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا 32 تیم-ایده ی برگزیده برای ارائه ی حضوری در آخرین مرحله و در برابر هیئت داوری انتخاب شدند.

شکوهی نحوه ی داوری های این دوره جشنواره را متفاوت از دوره ی پیشین توصیف کرد و گفت: در مرحله اول دبیرخانه های همکار در پارک های علم و فناوری استان های کشور موظف به معرفی 10 داور شدند. سپس در مرحله ی دوم 30 داور قابلیت ایجاد کسب و کار ایده های منتخب را بررسی کردند و در نهایت هیئت داوری ده تیم ایده ی برتر را معرفی کردند.

شکوهی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: در طول سال با برگزاری کارگاه های ایده تا کسب و کار در راستای توانمند سازی بیشتر این ایده ها گام برداریم.

  • ۲۵ آذر, ۱۳۹۵