تور فناوری صنعتگران، کارآفرینان و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد با حضور اکرم فداکار، معاون توسعه مدیریت منابع استاندار یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، مجتبی حسینی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و جمعی از صنعتگران و کارآفرینان و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد، سوم تیر ۹۸ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این تور فناوری که توسط منطقه ویژه علم و فناوری و با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان یزد با هدف بازدید صنعتگران و سازمان های دولتی مرتبط با فناوری و نوآوری برگزار شد، صاحبان صنایع بنام و مدیران و مقامات استانی شرکت کردند.
شرکت کنندگان به ترتیب از مرکز نوآوری دانشگاه شریف، کارخانه نوآوری آزادی و کارخانه زر ماکارون بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت های این مراکز آشنا شدند.