دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اظهار کرد: با توجه به رسالت پارک های علم و فناوری مبنی بر تشویق و ترغیب نوآوران و مبتکران به سمت تجاری سازی، در این جشنواره ایده علمی با توانایی تجاری سازی شدن و تلاش ایده دهنده برای تولید ثروت از ایده، اصل مهمی برای برگزیده شدن محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره شتاب ملی در سال 96 گفت: امسال هم مانند سال های گذشته این جشنواره با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملی برگزار می شود.
وی ادامه داد: وظیفه کمیته علمی جشنواره شتاب ملی، بحث داوری ایده های ارسالی است و دغدغه این کمیته، داوری درست این ایده هاست.
فقیه خراسانی سیاست کمیته علمی جشنواره را سوق دادن ایده ها به سمت تجاری سازی دانست و افزود: در مرحله اول، غربالگری کلی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها بر روی ایده ها صورت می گیرد و ایده ها براساس رعایت مبنای علمی به صورت پایه ای و تخصصی امتیازدهی می شوند.
وی تصریح کرد: در مرحله دوم توانایی ایده دهنده برای تشکیل تیم و جذب سرمایه گذار سنجیده می شود و ایده دهنده در ویدئو سه دقیقه ای مختصری از ایده، تیم اجرایی، اهداف و نحوه تجاری سازی را تشریح می کند.
دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اضافه کرد: داوران مرحله دوم نقش منتوری و راهنما دارند و جدا از مبانی علمی در حوزه تجاری نیز ارزیابی می نمایند.
فقیه خراسانی تصریح کرد: تمام تلاش کمیته علمی جشنواره این است که ایده دهندگان حاضر در مرحله نهایی، با در نظر گرفتن بحث تجاری سازی ایده شان، نقشه راهی را تدوین کرده و با تیم اجرایی در مقابل داوران حضور داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت مسئله آموزش در جشنواره شتاب ملی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته پس از پایان جشنواره، دوره های آموزشی برای یادگیری فرآیند تجاری سازی برای شرکت کنندگان برگزار شد که امسال نیز در نظر داریم این برنامه تداوم یابد و شرکت کنندگان در جشنواره راه درست شرکت داری و تجاری سازی ایده های نوآورانه را آموزش ببینند.