نشست اعضای هیات رئیسه پارک یزد با مدیرعامل مجتمع رفاهی تفریحی خلیج فارس، روز شنبه 24 خرداد 99 در دفتر رئیس پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست از زحمات مدیریت این مجتمع در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در سال 98 تقدیر شد.
همچنین فرصت های سرمایه گذاری و راه های همکاری این مجموعه در آماده سازی زیرساخت های طرح جامع پردیس پارک علم و فناوری یزد بررسی شد.