کارگاه آموزشی”ایده‌پردازی تا نوآوری” روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ کار خود را آغاز نمود.
در نخستین روز این کارگاه آموزشی، مصطفی کریمیان اقبال، مفهوم خلاقیت، نوآوری و تجاری سازی و مدل کسب و کار را تشریح و شرکت کنندگان در قالب تیم‌هایی، ایده‌های خود را ارائه نمودند.
تعریف نوآوری و انواع آن، تفاوت بین ایده و فرصت، تفاوت “توسعه ایده” و “تجاری سازی”، تشریح الگوی توسعه ایده و گام‌های ایده تا بازار، از جمله موارد مطرح شده در روز نخست این کارگاه آموزشی بود.
همچنین در پایان روز نخست، جلسه آشنایی با تجارب برای شرکت کنندگان برگزار شد.
گفتنی است، کارگاه آموزشی ایده‌پردازی تا نوآوری به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مدت چهار روز در محل مرکز فناوری اقبال برگزار می شود.