ششمین جلسه شورای فن بازار استان روز شنبه 28 بهمن ماه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد و با حضور معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران، رییس پارک علم و فناوری یزد، معاون فناوری و نوآوری این پارک و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
حسین صابری در ششمین جلسه شورای فن بازار استان اظهار داشت: طبق آمار رسمی 63 درصد از ده هزار محصولی که توسط 3400 شرکت دانش بنیان در کشور عرضه می شود، توسط دولت خریداری می شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، ششمین جلسه شورای فن بازار استان روز شنبه 28 بهمن ماه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد و با حضور معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران، رییس پارک علم و فناوری یزد، معاون فناوری و نوآوری این پارک و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر شبکه فن بازار ملی ایران به تشریح نمای کلی از وظایف و عملکرد فن بازار ملی از زمان تشکیل این فن بازار پرداخت.
محسن علی اکبریان در ادامه اظهار داشت: تا به حال توجه کمی به بازار شرکت های دانش بنیان شده است و فن بازارها با هدف تقویت این بازار و ارائه خدمات فناوری به صنعتگران ایجاد شده اند.
وی افزود: تقویت شبکه فن بازارهای منطقه ای و تخصصی در استان ها و توسعه شبکه بروکری دو ماموریت اصلی فن بازارها برای رونق بازار هستند.
علی اکبریان تصریح کرد: فعالیت های اصلی فن بازارها، بازاریابی محصولات فناوری و دانش بنیان، کمک به انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا بوده و محصول، خدمات، دانش فنی و دارایی فکری از جمله خدمات قابل ارائه در فن بازارها است.

عرضه کم تکنولوژی؛دغدغه اصلی پارک علم و فناوری یزد
رییس پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست با بیان اینکه نقطه ضعف اصلی بازار تکنولوژی، نبود مکانیزم ارزش گذاری و مالکیت است، اظهار داشت: به دلیل اینکه این دو پارامتر هنوز در بازار تکنولوژی در کشور وجود ندارد، نیاز به مداخله دولت جهت صیانت از مالکیت احساس می شود تا زمانی که این شرایط تغییر کرده و بازار پر رونقی به وجود بیاید.
داریوش پور سراجیان ادامه داد: عرضه کم تکنولوژی یکی از دغدغه های اصلی پارک علم وفناوری یزد است و در حال حاضر شرکت ها به جای تلاش برای رسیدن به فرمول تکنولوژی، به دنبال بهره برداری از تکنولوژی هستند.
پورسراجیان دلیل تشکیل فن بازارها را توان عرضه تکنولوژی شرکت های دانش بنیان به صنعت دانست و بر تقویت زیر ساخت ها برای رونق بازار تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد نیز در جمع بندی این نشست اولویت اصلی دولت را شرکت های دانش بنیان و فن بازارها عنوان کرد و بر تشکیل منظم جلسات این شورا تاکید کرد.
علی زینی وند با تاکید بر ضرورت پیوند میان شورای فن بازار استان و کارگروه تخصصی اشتغال، خواستار حضور پررنگ انجمن های تخصصی در حوزه کاشی و سرامیک و نساجی در شورای فن بازار استان شد.