دومین گردهمایی مدیران موسسات فناور مستقر در پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد، چهارشنبه دوم آبان 97، با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، علی اکبر قیومی، مدیر پردیس مذکور، یوسفی، مشاور نیروی انسانی، قانون کار و بیمه پارک یزد و جمعی از مدیران موسسات فناور فعال در این مرکز، در سالن جلسات مرکز شتابدهنده دانشگاه یزد (پیشگامان) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، به ارائه توضیحاتی در زمینه مزایای حضور در پارک های علم و فناوری پرداخت. در ادامه یوسفی، مشاور نیروی انسانی قانون کار و بیمه پارک، به سوالات مدیران عامل موسسات فناور در حوزه روابط کار پرداخت.