کمیسیون دائمی هیات امنای پارک علم و فناوری یزد با حضور اعضای کمیسیون دائمی این پارک، پنج شنبه ۱۷ مرداد ۹۸ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست ریز عملکرد و شاخص های فعالیت سال 1397 پارک و اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 97 و همچنین بودجه تفصیلی 1398 پارک پس از بحث و تبادل نظر جهت طرح در هیات امنا مصوب گردید.
گفتنی است کمیسیون دائمی پارک، نقش جلسه کارشناسی هیات امنای پارک های علم و فناوری را به عنوان عالی ترین نهاد و مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری آن ها را به عهده دارد و سالانه حداقل دو جلسه در سال برگزار و در خصوص مهمتریم موضوعات پارک ها از جمله برنامه ها و بودجه آن ها تصمیم گیری می شود.