کارگروه پژوهش فناورانه و دانش بنیان در حوزه سلامت، در روز سه شنبه 16 آذر ماه در حاشیه نمایشگاه فن بازار، با حضور عباس باقی، مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد، برگزار شد.

مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد، در این کارگروه تخصصی با اشاره به تاریخچه شروع فعالیت پارک ها و شرکت های دانش بنیان در یزد اظهار داشت: با وجود اینکه استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور به شمار می آید، در زمینه ورود تخصص شرکت های دانش بنیان، به صنعت ضعیف عمل شده است.

عباس باقی ادامه داد: عدم بکارگیری دانش و تخصص دانشگاهیان در صنعت موجب انزوا و تئوری گرایی دانشگاهیان شده که شایسته است اصلاحاتی در این بخش صورت گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر در کشور ما ضرورت انتقال تکنولوژی نادیده گرفته شده و خرید تکنولوژی اتفاق می افتد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همدلی و توجه بیشتر صنعت گران به شرکت های دانش بنیان و اعتماد به توانمندی های آنها شاهد رشد این شرکت های نوپا در استان باشیم.

شناسایی مشکلات حوزه صنعت، عدم هم افزایی و هماهنگی بین این دو حوزه در خصوص توانمندی های دانشگاه و نیازمندی های بخش صنعت، نبود نظام آماری دقیق و کیفی برای سنجش ظرفیت ها و توجه به بحث سلامت جامعه از دیگر محور های مطرح شده این پنل تخصصی بود.

لازم به ذکر است کارگروه اینترنت اشیا و کلان داده، محیط زیست و مدیریت سبز از دیگر کارگروه های امروز خواهد بود.

عکس: تقی فرهنگ نیا