کارگاه آموزشی نحوه ثبت اختراع و مالکیت فکری، به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و همکاری آموزشکده فنی شریف ابرکوه، دوشنبه 28 آبان 97 ، ساعت 10 صبح در محل این آموزشکده با حضور دانشجویان علاقه مند برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، علی اصغر قیومی، مدیر مرکز رشد ابرکوه در این کارگاه مطالبی در زمینه ایده و ایده پردازی، اختراع، تاریخچه ثبت اختراع، فواید ثبت اختراع، شروط ثبت اختراع، انواع مالکیت، مواردی که به عنوان اختراع نمی توان ثبت نمود، قوانین کپی رایت و قوانین مالکیت صنعتی، حق انتفاع از اختراع، مجازات نقض کننده حق اختراع، حق تقدم در ثبت اختراع، ثبت اختراع به صورت بین المللی، افشاء اطلاعات پس از اختراع و …مطرح کرد.
در پایان این کارگاه نیز ضمن معرفی مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه به دانشجویان، از آنها برای حضور و بازدید از شرکت های مستقر در مرکز ابرکوه دعوت و توضیح لازم جهت ثبت نام و ثبت ایده در چهاردهمین جشنواره ایده های برتر ارائه شد.