کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب» 30 بهمن سال جاری با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کارگاه آموزشی توسط مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ابرکوه و دانشکده فنی و حرفه ای شریف شهرستان ابرکوه در محل این دانشکده برگزار خواهد شد.
گفتنی است مدرس این کارگاه آموزشی علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب، وابسته به پارک علم و فناوری یزد بوده و با توجه به بحران آب در استان، مباحثی در زمینه مدیریت مصرف آب در این کارگاه، مطرح خواهد شد.