وبینار تجربیات دانشگاه صنعتی شریف در توسعه زیست بوم نوآوری، دوشنبه 30 تیر ۹۹ با حضور مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مسوولین شهرستان ابرکوه، و علاقه مندانی از یزد، شیراز، کازرون، آباده و ابرکوه برگزار شد.
دهبیدی پور در این سمینار ضمن معرفی اجزاء و خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، سیر تکاملی و تحولی این پارک از تاسیس مرکز نوآوری تا افتتاح ناحیه نوآوری شریف
و جایگاه و تعامل اجزای مختلف پارک نظیر مرکز رشد، صندوق پژوهش، شتابدهنده، مرکز نوآوری و … جهت ارائه خدمات به هسته ها و شرکتهای نوآور و نوپا را تشریح کرد.
وی در ادامه بر شبکه سازی پیرامون مراکز رشد، ایجاد محلی برای ارائه ایده و سرمایه در شهرستان، برگزاری رویدادهای آموزشی و بسترسازی برای توانمندسازی صاحبان ایده، تلاش برای تعامل بیشتر با افراد و نهادهای مرتبط و مختلف، فرهنگ سازی در عرصه ترویج خلاقیت و ترویج امید بین جوانان در مراکز رشد فناوری شهرستانی تاکید نمود.