نشست ایجاد شتاب دهنده زیست فناوری در یزد، عصر روز چهارشنبه 21 تیر با حضور حسین صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک پردیس، معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست ضمن معرفی زیرساخت های شرکت آبسار کویر برای راه اندازی شتاب دهنده زیست فناوری در یزد، در خصوص روند اجرایی شتاب دهی و چالش های مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.
حسین صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک پردیس نیز ضمن تقدیر از این اقدام، راه اندازی شتاب دهنده زیست فناوری در یزد را عملی جسورانه توصیف کرد و خواستار توسعه این شتاب دهنده در سطح ملی و بین المللی شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان پارک پردیس از فضای موردنظر برای راه اندازی شتاب دهنده زیست فناوری، آزمایشگاه ها و مرکز رشد زیست فناوری یزد بازدید کردند.
گفتنی است شرکت آبسار کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد با توجه به پتانسیل های استان، راه اندازی شتاب دهنده زیست فناوری را با حمایت پارک در دستور کار خود قرار داده است.