نشست آشنایی با خدمات مرکز فن بازار ملی ایران روز دوشنبه 2 مردادماه با حضور محسن علی اکبریان، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران و مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن جلسات این پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران در این نشست اظهار داشت: به دلیل ضعف کشور در حوزه توسعه بازار، رویکرد توسعه بازار از طریق تقویت عرضه و تحریک تقاضا به صورت جدی در فن بازارها دنبال می شود.
محسن علی اکبریان ادامه داد: ماموریت اصلی فن بازار توسعه شبکه و زیرساخت های فن بازار و عملیات تجاری و فناوری است و مرکز فن بازار ملی ایران، برنامه های پیشنهادی خود را در راستای تحقق این اولویت ها به فن بازارهای منطقه ای در استان ها ارائه داده است.
علی اکبریان در ادامه نشست به تشریح برنامه های فن بازار ملی ایران در ایجاد شبکه فن بازار منطقه ای در استان ها پرداخت و به سوالات مدیران عامل شرکت های فناور پاسخ داد.

  • ۲ مرداد, ۱۳۹۶