سمینار نوآوری وکارآفرینی روز دوشنبه 11 اردیبهشت با حضور مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد، مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و جمعی از دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای امام علی (ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مجری مرکز نوآوری این پارک در این سمینار به معرفی مرکز نوآوری و نحوه خدمت رسانی و حمایت های این مرکز به صاحبان ایده پرداخت.
امین درخشان همچنین زنجیره ایده تا کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی را به دانشجویان ارائه کرد.
در ادامه این سمینار، تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک نیز تعاریفی از کارآفرینی، چگونگی تولید ثروت از طریق ایده پردازی مناسب و تجاری سازی ایده ها را برای دانشجویان مطرح کرد و به سوالات آنها در زمینه کارآفرینی پاسخ داد.

  • ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶