سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی با حضور یوسفی، مشاور ارشد قانون کار و نمایندگان موسسات مستقر در پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، علی اکبر قیومی؛ سرپرست پردیس فناوری دانشگاه یزد هدف از برگزاری این سمینار را نیاز مبرم موسسات به آشنایی با قوانین کار برای جلوگیری از مشکلات و استفاده بهینه از ظرفیت قوانین موجود در جهت مدیریت بهینه منابع انسانی عنوان کرد.
یوسفی مشاور ارشد قانون کار و مدرس این سمینار، با اشاره به ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی و به ویژه مدیران کسب و کارهای کوچک با قوانین مربوط به نیروی کار اظهار داشت: عدم آشنایی با قوانین در بسیاری از موارد باعث مشکلات برای شرکت ها می شود و در حالت برعکس آشنایی با قانون کار می تواند تاثیر روشنی در کمک به بهبود فرآیند حیاتی مدیریت منابع انسانی در موسسات داشته باشد.
گفتنی است در پایان به طور تفصیلی و مشروح به سوالات حضار پاسخ داده شد.

  • ۱۱ خرداد, ۱۳۹۶