دومین جلسه کارگروه سرمازدگی و سایر مخاطرات کشاورزی، روز چهارشنبه 18 مرداد در سالن جلسات جهادکشاورزی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،در این کارگروه شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و علی اکبر قیومی مدیر مرکز توسعه فناوری های آب نیز حضور داشتند.
در این جلسه معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، با اشاره به ماموریت پارک یزد در زمینه بحران آب و خشکسالی اظهار داشت: دوسال پیش مرکز توسعه فناوری های آب در پارک علم و فناوری یزد با هدف تولید درونگرای فناوری از مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی استان و انتقال فناوری و بومی سازی آن راه اندازی شد.
شهرام شکوهی ادامه داد: در حال حاضر 20 شرکت فناور مستقر در پارک علم وفناوری یزد در حوزه آب و مدیریت منابع آبی فعالیت می کنند که به مسایلی چون منابع آبی کارست، آب شیرین کن، تصفیه آب و آبیاری هوشمند می پردازند.
وی در ادامه به معرفی سیستم فناوری آبیاری متکی به تقاضای آب و کود پرداخت و تصریح کرد: این سیستم توسط یکی از شرکت های پارک یزد ایجاد شده است و براساس انتقال فناوری از آلمان و بومی سازی آن در یک مزرعه در ابرکوه اجرایی شده که انشالله با حمایت و همراهی مسئولان در سطح کشور نیز گسترش می یابد.
در ادامه این جلسه ساختار و نحوه عملکرد سیستم فناوری آبیاری متکی به تقاضای آب و کود تشریح و در خصوصیت مزیت این طرح نوآورانه بحث و تبادل نظر شد.

  • ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶