در حاشیه پانزدهمین نشست روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد، دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور توسط پارک علم و فناوری یزد و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با آخرین تحولات در عرصه علم و فناوری و تجربیات جهانی مدیرت پارک ها و مراکز رشد بود که در قالب ده فصل در تاریخ ۲ و ۳ اسفندماه درمحل پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم ارائه شد.

در این برنامه آموزشی مباحثی از قبیل مباحث اقتصادی در پارک های علم و فناوری، تعامل صنعت و دانشگاه، آشنایی با شیوه های نوین مدیریتی با تاکید بر خدمات ارزش افزوده توسط اساتید داخلی و خارجی ارائه گردید.

همچنین در دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری مصوب شد مباحث مختلفی در حوزه مدیریت پارک ها متناسب با نیاز ها و سطوح مدیریتی و با همکاری پارک های سراسر کشور در آینده ارائه گردد.

گفتنی است محمد نبی شهیکی تاش، رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، خالد سعیدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان، پروفسور فرد فیلیپس، و باب هاچسون از اساتید این دوره آمورشی بودند.

از سوابق مدرسین بین المللی می توان به مشاور بانک جهانی، ریاست شرکت زرنیکه(Zernike)، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک، دارای تجارب طراحی و مشاوره پارک های علم و فناوری در بیش از 6 کشور جهان از جمله پارک IT تهران و پروژه infoDev با همکاری پارک های علم و فناوری یزد، شهرک تحقیقاتی اصفهان و جهاد دانشگاهی، سرپرستی دانشکده مدیریت IST of oregan، استاد دوره های آموزشی UNESCO-WTA و همچنین سردبیر مجله Technical fore casting and social change اشاره کرد.