مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد، با هدف آموزش مهارت های پایه و پیشرفته به دانشجویان و اعضای این مرکز، از تاریخ 17 فروردین سال جاری تا کنون دوره آموزشی مکانیک کاربردی در قالب 20 ساعت کلاس را برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شورای مرکز نوآوری با توجه به اهمیت دپارتمان مکانیک به عنوان یکی از فعال ترین بخش های مرکز نوآوری و به منظور توانمند سازی دانشجویان و ایجاد بستری برای ارائه طرح های کاربردی، برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی با حمایت ویژه پارک علم و فناوری را در دستور کار خود قرار داده است.
گفتنی است مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در سطوح مختلف برای اجرایی سازی طرح ها حمایت می نماید. این حمایت ها شامل مشاوره، کمک های مالی و کمک به ثبت اختراع طرح های موفق می باشد.

  • ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶