دوره آموزشی چالش ها و مخاطرات مایکوتوکسین ها در تولیدات کشاورزی، دامی و مواد غذایی، با حضور جمعی از مدیران و متخصصین در زمینه کشاورزی، غذایی و دامی، روز پنج شنبه 5 بهمن در پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته پارک علم و فناوری یزد و به میزبانی شرکت آبسار کویر برگزار شد.
به گزارش پارک علم و فناوری یزد، در این دوره آموزشی از مایکوتوکسین ها به عنوان مهمترین تهدیدکننده های سلامت غذایی نام برده و سریع ترین راه های شناسایی آن ها معرفی شد.
آگاهی و شناخت از مایکوتوکسین ها در تولیدات کشاورزی، دامی و مواد غذایی، ردیابی دقیق آنها توسط ابزارهای پیشرفته و راهکارهای کاهش خطرات و بیماری های ناشی از آن از دیگر مسائل مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
گفتنی است در پایان جلسه شرکت کنندگان از بخش های مختلف پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته بازدید کردند.


  • ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶