دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور توسط پارک علم و فناوری یزد و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف و پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این پارک به عنوان دبیرخانه آموزشی در حوزه ملی و بین الملل با همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف، در نظر دارد دوره توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری را توسط مدرسین بین المللی قبل از نشست سالیانه روسای پارک ها در تاریخ 2 و 3 اسفندماه سال جاری، در قشم برگزار نماید.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با آخرین شیوه های مدیریت علم و فناوری و مباحث مرتبط با شرکت های فناور و توان افزایی رؤسای پارک های علم و فناوری می باشد.

در این دوره مباحثی چون مدیریت اقتصادی پارک های علم و فناوری، آشنایی با شیوه های نوین مدیریتی (مدیریت خدمات پارک) و تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت مورد بحث و بررسی اساتید داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

دکتر محمد نبی شهیکی تاش، رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، دکتر خالد سعیدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان، پروفسور فرد فیلیپس و آقای باب هاچسون از اساتید این دوره آمورشی هستند.

  • ۲۸ بهمن, ۱۳۹۵