جلسه هماهنگی پنل اکوسیستم نوآوری، روز پنجشنبه دوم آذر ماه با حضور معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، مدیرسازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری، رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه یزد در مرکز اقبال برگزار شد.
در این جلسه در خصوص وظایف نهادهای علم و فناوری در اکوسیستم نوآوری در استان، چگونگی همکاری و تقسیم وظایف برگزار کنندگان پنل بحث و تبادل نظر شد.
تعیین محورها وموضوعات اصلی پنل مانند ضرورت وجود اکوسیستم نوآوری و تعریف مبانی نظری این حوزه، از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است پنل تخصصی اکو سیستم نوآوری در استان، روز سه شنبه 7 آذر ماه در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.