جلسه هماهنگی برگزاری تور فناوری کارشناسان گاز در پارک، چهارشنبه 13 دی ماه 96، با حضور احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز یزد در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، برای تهیه مقدمات این تور و آگاه سازی شرکت ها، تاکنون فراخوان هایی به شرکت های مستقر در پارک زده شده است و در نهایت چندین شرکت برای حضور در این تور اعلام آمادگی کرده اند.
در جلسه هماهنگی برگزاری تور فناوری کارشناسان شرکت گاز مقرر شد، در مرحله اول نمایندگان شرکت گاز برای برگزاری جلسه توجیهی با شرکت هایی که در فراخوان اعلام آمادگی کرده اند، یک بهمن ماه به پارک علم و فناوری بیایند. در این جلسه توجیهی نیازمندی های شرکت گاز در حوزه های سخت، نرم و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شرکت ها تشریح خواهد شد و همچنین نحوه قرارگیری آنها در وندرلیست شرکت گاز توضیح داده می شود.
گفتنی است تور فناوری کارشناسان شرکت گاز، هفته سوم بهمن ماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد و 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنایع پتروشیمی شرکت ملی گاز برای مذاکره B2B (تجارت شرکت با شرکت) به پارک علم و فناوری خواهند آمد.