اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال 96، روز سه شنبه دوم خرداد با حضور داریوش پورسراجیان؛رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی؛معاون پشتیبانی پارک و اعضای کمیته عمرانی، در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، حسین رحیمی، مدیر امور عمرانی پارک در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از دوره آموزشی توسعه و واگذاری اراضی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخت.
بررسی موضوعات مرتبط با طرح جامع پارک علم و فناوری یزد، شرح خدمات و واگذاری طرح جامع پارک به بخش خصوصی و اقدامات انجام شده در این راستا از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

  • ۲ خرداد, ۱۳۹۶