نشست خبرگی مشترک مسوولین پارک یزد با مسوولین شهرداری ۱۹ اسفند ۹۹ با حضور معاون خدمات شهری شهرداری یزد، رئیس پارک علم و فناوری یزد، جمعی از اساتید دانشگاه و مدیرعامل شرکت آریا توسعه در دفتر خدمات شهری شهرداری برگزار شد.
در این نشست که در راستای نیل به اهداف شهر هوشمند و ایجاد رصد خانه فناوری های مدیریت شهری و با موضوع معیار سنجی تجاری سازی آموزش در حوزه مدیریت پسماند، برگزار شد، لطفی، رئیس پارک یزد، ضمن ابراز امیدواری از همکاری شرکت های مستقر در پارک در موضوعات جدید و کاربردی، آمادگی این مجموعه برای هرگونه حمایت در این حوزه را اعلام نمود.
امین مقدم، معاون خدمات شهری شهرداری یزد نیز با تاکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی، گفت: آثار فرآیند آموزش و فرهنگ سازی به ویژه در مبحث پسماند علی رغم اهمیت و تاثیر ویژه در جامعه به خوبی ملموس نیست. وی افزود: همکاری دانشگاه، بخش خصوصی و پارک علم و فناوری در پیش برد پروژه های کاربردی بسیار مهم و اثربخش است
مباشری، مدیر عامل شرکت آریا توسعه، از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن ابراز خرسندی از ارتباط این دو نهاد، از میزان پیشرفت پروژه های مدیریت پسماند سخن گفت.
احمدی، رئیس هیات مدیره آریا توسعه نیز بر لزوم استفاده از نتایج چنین پژوهش هایی در قالب استارتاپ های ملی و ایجاد اشتغال تاکید نمود.
نژاد کورکی، رابط همکاری های علمی ایران و چین نیز برپایی ساختار های فرهنگی مناسب جهت استفاده از پتانسیل پسماند در کشور را لازم و ضروری دانست.
علمی، معاون آموزشی دانشکده محیط زیست نیز آمادگی این دانشکده را برای جهت دهی پایان نامه های دانشجویی در راستای تجاری سازی فرآیند آموزش و فرهنگ سازی اعلام نمود.

  • ۲۳ اسفند, ۱۳۹۹