حدادیان، کارشناس برنامه ریزی و مسئول پیگیری های ویژه اقتصاد مقاومتی فرمانداری شهرستان یزد، روز یکشنبه ‌پنجم مرداد ۹۹ از برخی شرکت های مستقر در پارک یزد بازدید کرد.
پیرو جلسه ای که ۲۸ تیر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، حدادیان با همراهی حاجی قاسمی،کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک، از برخی شرکت ها از جمله پارس زیگماد، گیتی گستر و کارا کویر که مشکلاتی با دستگاه‌های دولتی داشتند بازدید نموده و قول‌های مساعدی در زمینه رفع مشکلات آنها داد.