هیأتی مرکب از نمایندگان علم و فناوری اسپانیا و اتریش که در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در ایران حضور یافته بودند در قالب تور فناوری کنفرانس، 16 شهریور 97 از پارک علم و فناوری یزد و مجموعه ارزشمند اقبال بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک یزد ضمن خیر مقدم به تشریح فعالیت های پارک علم و فناوری یزد و شرکت های مستقر پرداختند سپس فیلیپ دومرا لوبیاس، رئیس پارک مالاگای اسپانیا ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارک علم و فناوری یزد، این پارک را دارای سابقه و رتبه ی خوبی در میان پارک های منطقه دانست و پیشنهاد نمود در زمینه همکاری شرکت های دو پارک اقدامات اولیه در قالب تفاهم صورت گیرد.
نماینده دانشگاه وین نیز با تحسین فعالیت های انجام گرفته در زمینه رفع نیازهای علمی در حوزه های مورد علاقه، اعلام آمادگی نمود. بازدید از مجموعه اقبال، مرکز نو آوری و سالن موسسات از دیگر بخش های این بازدید بود.