در راستای بین المللی سازی شرکت های پارک، تور فناوری گرجستان با حضور هیئتی از پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این سفر که با حضور جمعی از مدیران شرکت های پارک و حمید آخوندزاده، مدیر مالی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد، ضمن بازدید از پارک فناوری تفلیس و معرفی دستاورد ها وقابلیت های پارک علم و فناوری یزد زمینه های همکاری دوجانبه بررسی گردید.

نحوه حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان ایرانی در گرجستان و بعکس، اولویت های فناوری طرفین، مزیت های منطقه ای برای سرمایه گذاری و نحوه سرمایه گذاری از جمله مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است پارک تکنولوژی تفلیس اولین پارک علم و فناوری گرجستان محسوب می شود و به جهت حمایت های ویژه ای که از سرمایه گذاران در قالب تسهیلات و معافیت های مالیاتی دارد، می تواند دسترسی خوبی برای حضور در بازار های آسیای میانه را برای شرکتهای ایرانی فراهم آورد.