هیاتی از پارک علم و فناوری یزد و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد روز دوشنبه 25 مردادماه از مراکز علم و فناوری مالزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه ای که با حضور سمسیلا، رئیس پارک فناوری دانشگاه پوترا برگزار شد، احمد رضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری ضمن معرفی مختصری از فعالیت های پارک علم و فناوری یزد، به بیان قابلیت ها و پتانسیل های بین المللی آن پرداخت.

سمسیلا، رئیس پارک فناوری دانشگاه پوترا نیز با اشاره به چگونگی حمایت از محققین و تجاری سازی ایده های آن ها، مدل های این پارک را در راه اندازی innohub و TTO تشریح نمود. در ادامه نیز هیات ایرانی با رئیس دانشکده مهندسی پوترا و مشاور وزیر آموزش عالی مالزی دیدار کرده و طی نشستی با عبدالله، رئیس مرکز دولتی تحقیقات ICT مالزی در جریان چگونگی حمایت این مرکز از صنایع ICT قرار گرفته و از چند پروژه در حال اجرا بازدید کردند.

گفتنی است، حضور در دانشگاه APU ، تشریح مدل مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و بازدید از آزمایشگاه های تخصصی این دانشگاه پایان بخش برنامه های روز اول حضور در مالزی بود.