هیئتی متشکل از منتخبان پارک علم و فناوری ایلام، دوشنبه 12 تیرماه از قسمت های مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری ایلام و جمعی از مدیران عامل شرکت های فناور این پارک، از پارک علمی کودکان، مرکز انیمیشن، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک یزد بازدید کردند.
گفتنی است این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد و تعامل با شرکت های فناور مستقر در مرکز اقبال صورت گرفت.


  • ۱۳ تیر, ۱۳۹۶