مجید دهبیدی پور؛ نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روز چهارشنبه 25 مردادماه از پردیس فناوری دانشگاه یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دهبیدی پور در این بازدید از نزدیک در جریان راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد قرار گرفت و از بخش های مختلف این مرکز شامل کارگاه نوآوری، مرکز رشد و پروژه ساختمانی در دست احداث بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید همچنین جلسه ای با حضور مجید دهبیدی پور؛ نماینده معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، محمدمهدی لطفی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد و علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد و در خصوص تسریع در روند راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه یزد و چگونگی ارائه خدمات به شرکت های فناور بحث و تبادل نظر شد.