وحید احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 24 آذر ماه از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، وحید احمدی با حضور در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت ها و دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک قرار گرفت.

گفتنی است، هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار تا 28 آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر می باشد.