محمدحسین امید؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، محمدحسین امید با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد، از نزدیک در جریان دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد در حوزه مدیریت سبز قرار گرفت.

گفتنی است اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز تا روز سه شنبه 19 بهمن ماه در محل سازمان برنامه و بودجه دایر خواهد بود.