مسوولین پارک علم و فناوری یزد روز پنج شنبه 27 آذر 99 از سه شرکت مهندس ی پگما، کارازمین کوشا پژوه، و هوشمندپردازان یکتاکویر آسیا مستقر در پردیس فناوری دانشگاه یزد بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های آن ها قرار گرفتند.
استفاده از خدمات کارگزاران پارک یزد مانند خدمات حقوقی، مشاوره، دوره های آموزشی و ….، لزوم اطلاع رسانی در زمینه خدمات پارک به شرکت های پردیس دانشگاه یزد و تامین اعتبار ساماندهی و بازسازی فضاهای پردیس از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین در این بازدید مشکلاتی مانند صدور مجوز فناوری، مشکلاتی برای جذب دانشجویان نخبه استان به دلیل خدمت سربازی، مشکلات مالی و …. از سوی مدیران عامل این شرکت ها مطرح شد.
گفتنی است، شرکت مهندسی پگما، تولید کننده دستگاه عیب یابی موتورهای صنعتی از طریق برداشت ارتعاشات، شرکت کارازمین کوشا پژوه، ارائه کننده خدمات اکتشاف معدن و شرکت هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا، ارائه دهنده خدمات آموزش تعاملی هستند.