در جریان بازدید مسوولین پارک از مزرعه پسته در منطقه چاه افضل اردکان، عملکرد محلول های ضد آفتاب زدگی با فرمول جدید شرکت آرمان رویش سبز فعال در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی بررسی شد.
این محلول ترکیب معدنی غنی شده با چند عنصر غذایی است که با هدف کاهش آثار حاصل از سوختگی و گرما زدگی محصولات مختلف از جمله پسته ساخته شده و از ویژگی های آن می توان به کاهش استرس های محیطی بویژه دما بر روی محصولات، دفع آفات مهم گیاه از طریق ایجاد پوشش فیزیکی بر روی سطح برگ و قابلیت اولیه کشندگی، بهره وری آب با ایجاد تعادل دمایی در گیاه و … اشاره کرد. رئیس پارک در این بازدید با اشاره به طرح های توسعه مرکز رشد فناوری کشاورزی، از حمایت جدی پارک از توسعه زیرساخت‌های فضای اداری مرکز خبر داد.
معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد نیز با اشاره به فعالیت های پژوهشی و کاربردی انجام یافته در این سازمان، بر نقش ترویجی آن و حمایت از شرکت‌های فناور فعال در حوزه کشاورزی اشاره داشت.
هم اکنون ۱۱ واحد فناور در مرکز رشد کشاورزی که با همکاری پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و منابع طبیعی راهبری می‌شوند فعالیت دارند.

گفتنی است، مسئولین پارک همچنین از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اشکذر بازدید کردند