مسئولین مجتمع ذوب روی بافق، روز دوشنبه 30 مرداد با حضور در پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز نوآوری، پارک علمی کودکان و نوجوانان و برخی از شرکت های مستقر در مرکز اقبال بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در حاشیه این بازدید نشستی با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مسئولین ذوب روی بافق نیز برگزار شد.
احمدرضا فقیه خراسانی در این نشست به معرفی پارک علم و فناوری یزد و تاریخچه ای از این مرکز پرداخت.
وی همچنین فعالیت های صورت گرفته در مرکز اقبال را تشریح کرد و در خصوص نحوه حمایت ها و پرداخت تسهیلات به شرکت ها و طرح های نوآورانه توضیحاتی ارائه داد.
گفتنی است شرکت های مهندسی فلات قاره، صافات انرژی یزد، سپهر افزار ایرانیان، فهیم ایساتیس و تدبیر و توسعه پرنیان مورد بازدید مسئولین شرکت ذوب روی بافق قرار گرفتند.


  • ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶