مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند، سه شنبه 13 شهریور 97 از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیه ای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در دومین روز نمایشگاه پارک های علم و فناوری در اصفهان، “پائولو گری‌گوری”، مدیر مناطق نوآور ایتالیا و “سویپا واناستون “، یکی از اعضای پارک علم و فناوری تایلند در غرفه پارک علم و فناوری یزد حضور یافته و با محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک به گفتگو نشستند.
در این بازدیدها گری گوری با اشاره به پروژه تحقیقاتی بر روی پارک‌های ایران، تمایلش به شناخت بیشتر پارک علم و فناوری یزد را مطرح کرد.
“سویپا واناستون ” نیز پس از آشنایی با پارک علم و فناوری یزد، پیشنهاد برقراری ارتباط و همکاری با این کشور را عنوان کرد.
گفتنی است، این نمایشگاه با هدف معرفی پارک‌های علم و فناوری کشور و ایجاد ارتباط میان این پارک ها با سرمایه گذاران بین المللی و یا علمی دیگر کشورها در سالن مرمر هتل عباسی برپا شده است.