گروهی از اعضای مجموعه علمی صنعتی فولاد ذوب آمل دوشنبه 11 دی 96 از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید تقی فرهنگ نیا، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد با ارائه نمونه هایی از مدل های کسب و کار، به بیان نحوه پذیرش شرکت ها در این مراکز، چگونگی پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نهایتا راه اندازی کسب و کار های کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
گفتنی است اعضای مجموعه علمی صنعتی فولاد ذوب آمل از مرکز رشد واحدهای فناور، پارک کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری دیدن کردند.