عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، روز یک شنبه 15 مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، حمیدرضا قمی در بازدید از نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، از حضور قدرتمند پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه ابراز خرسندی کرد.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان از تاریخ 13 الی 15 مردادماه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار شد.