عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد به همراه معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، روز جمعه 13 مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محسن عباسی هرفته و احمدرضا فقیه خراسانی در بازدید از نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، از نزدیک در جریان دستاوردها و محصولات منتخب شرکت های مستقر در پارک یزد قرار گرفتند.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان تا روز یکشنبه 15 مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان دایر است.